nl fr

Godets concasseur

ALLU AC 10-16
ALLU AC 10-16
ALLU AC 10-16

ALLU AC 10-16

  • Pelle hydraulique de 10 à 14 tonnes
  • Poids: 1.740 kg
  • Capacité de chargement: 0,35 m³
ALLU AC 20-22
ALLU AC 20-22
ALLU AC 20-22

ALLU AC 20-22

  • Pelle hydraulique de 15 à 22 tonnes
  • Poids: 2.465 kg
  • Capacité de chargement: 0,50 m³
ALLU AC 25-37
ALLU AC 25-37
ALLU AC 25-37

ALLU AC 25-37

  • Pelle hydraulique de 23 à 35 tonnes
  • Poids: 3.820 kg
  • Capacité de chargement: 1,00 m³